Що таке Екземпляр, визначення слова.

Екземпляр


Екземпляр а, ч. 1. Окремий предмет із ряду по­дібних (перев. про друковані та рукописні тексти). «Дзвінка» за давні роки послати не можуть, бо мають тільки в одному екземплярі (Л. Укр., V, 1956, 337); // Тварина або рослина як окремий представник якого-небудь виду, розряду, якої-небудь породи і т. ін. В на­ших листяних лісах збереглися лічені екземпляри зубра (Фіз. геогр., 5, 1956, 128); Тільки по Зеравшанському хребту і по долині річки Зеравшан було зібрано до 10 тисяч екземплярів різних рослин і тварин (Видатні вітч. географи.., 1954, 97).
2. перен. Про людину як представника групи людей
певними властивостями, рисами (дуже часто негатив­ними).— Ваші жили, вся ваша тілесна структура тендітна. Звичайний екземпляр міського інтелігента… ще й жінки (Смолич, І, 1958, 122); — Нічого, брати­ку,— заспокоююче сказав він.— / серед цих людей є цікаві екземпляри (Кол., Терен.., 1959, 218).


Словник української мови онлайн: Екземпляр


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я