Що таке Еклектизм, визначення слова.

Еклектизм


Еклектизм у, ч., книжн. Механічне безпринцип­не сполучення різнорідних, несумісних, іподі протилеж­них поглядів, теорій, ідейних напрямів, художніх сти­лів і т. ін. Під впливом реакційних напрямів у мовознав­стві [Болгарії до 1944 р.] переважали емпіризм, і еклек­тизм (Мовозн., XIV, 1957, 131).


Словник української мови онлайн: Еклектизм


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я