Що таке Економізм, визначення слова.

Економізм


Економізм у, ч. Опортупістичпа течія в росій­ському соціал-демократичному русі кіпця XIX — по­чатку XX ст., прихильники якої обмежували завдання робітничого класу економічною боротьбою, вважаючи політичну боротьбу перев. справою ліберальної бур­жуазії. «Економізм» був опортуністичною течією в ро­сійській соціал-демократії (Ленін, 21, 1950, 290).


Словник української мови онлайн: Економізм


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я