Що таке Емісія, визначення слова.

Емісія


Емісія ї, ж., фін. Випуск банкнотів, паперових грошей та цінних паперів. ..монополія [у Франції] забез­печує монопольні зиски від емісій (Ленін, 22, 1950, 215).


Словник української мови онлайн: Емісія


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я

Що таке Емісія, визначення слова.

Емісія


Емісія 2, ї, ж., фіз. Виділення, випромінювання елек­тронів, іонів твердими або рідкими тілами в навколишнє середовище. Метали в розжареному стані мають влас­тивість випромінювати вільні електрони; це явище має назву термоелектронної емісії (Осн. радіотехн.,
10).


Словник української мови онлайн: Емісія


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я