Що таке Естетизація, визначення слова.

ЕстетизаціяЕстетизація ї, ж. Надання чому-небудь гарної зовнішньої форми; ідеалізація чого-небудь. Разом з науково-технічним прогресом, бурхливим розвитком всьо­го суспільного виробництва йтиме неухильний процес естетизації праці, дальше гармонійне поєднання тех­нічної і художньої творчості (Ком. Укр., 7, 1962, 42); У світовій поезії здавна існувала традиція естетиза­ції, романтизації моря,— традиція, врешті, підка­зана самим предметом поетичного зображення (Рад. літ-во, 3, 1967, 52).


Словник української мови онлайн: Естетизація

Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я