Що таке Жанр, визначення слова.

Жанр


Жанр у, ч. 1. Вид творів у галузі якого-небудь мис­тецтва, який характеризується певними сюжетними та стилістичними ознаками. Творчість Шевченка дивує широтою діапазону, багатством жанрів і форм (Корн., Разом із життям, 1950, 17); Обговорювати питання сим­фонічної музики не можна без звернення до конкретних зразків, до музичної практики, щоб предметно оцінити стан і розвиток цього своєрідного колоритного жанру (Мист., 1, 1959, 27); Велику виховну роль відіграли наші фільми усіх жанрів у роки Великої Вітчизняної війни (Рад. Укр., 27.УІІІ 1959, 3).
2. Живопис на побутові теми; картина иобутового сюжету. Головна позитивна якість побутового жанру передвижників полягає в тому, що типові життєві образи, живі люди діють, живуть у типових обстави­нах, у певному соціальному середовищі (Мнст., 2, 1956, 20); В ньому [вірші М. Рильського «Зграя веселиків»] чимало того, що в малярстві називається «жанром»: описи рибальства, з усього видно, не дуже здобутливого (Не ілюстрація.., 1967, 114).
3. Спосіб що-небудь робити; сукупність прийомів; стиль, манера.— Ви людина епічна, так би мовити, і лірика вам не личить. Це не ваш жанр… (Горький, II, перекл. Ковгаиюка, 1952, 430).


Словник української мови онлайн: Жанр


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я