Що таке Жірондист, визначення слова.

Жірондист


Жірондист а, ч., політ., іст. Член жіронди. Значний вплив у Законодавчих зборах мали представни­ки торгово-промислової буржуазії — жірондисти (Но­ва іст., 1956, 63); // перен. Представник партії чи полі­тичного угруповання, що стоїть за угоду з контрре­волюцією. Жірондисти сучасної російської соціал-де­мократії, новоіскрівці, не зливаються з освобожденця-ми, але опиняються фактично, в силу характеру своїх лозунгів, у хвості в них (Ленін, 9, 1949, 40).


Словник української мови онлайн: Жірондист


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я