Що таке Забезпечення, визначення слова.

Забезпечення


Забезпечення я, с. 1. Дія за знач, забезпечити 1, 2. Мендель чимраз частіше., думав про забезпечення своєї родини (Фр., VIII, 1952, 385); Підвищення куль­тури землеробства насамперед гостро ставить питання про забезпечення високопродуктивного використання кож­ного гектара землі (Хлібороб Укр., 6, 1965, 3).
2. Матеріальні засоби до існування. Забезпечення про старість Здобула [Мумма] собі нарешті (Л. Укр., IV, 1954, 199); Почуття матеріального забезпечення було, можна сказати, єдиною нагородою Клавді за особисті життєві невдачі (Вільдс, Сестри.., 1958, 455); Конституція Української Радянської Соціалістич­ної Республіки дала., право на працю і освіту, на відпочинок, на пенсійне забезпечення (Цюпа, Украї­на.., 1960, 108).
Д Соціальне забезпечення — у СРСР: система дер­жавних заходів, спрямованих на подання матеріаль­ної допомоги громадянам, що пішли на пенсію, захворі­ли, втратили працездатність і т. ін.


Словник української мови онлайн: Забезпечення


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я