Що таке Залежуватися, визначення слова.

Залежуватися


Залежуватися уюся, уєшся, недок., ЗАЛЕ­ЖАТИСЯ, жуся, жишся, док. 1. Лежати протягом три­валого часу або довше, ніж треба. Яким почав байдику­вати й залежуватись (Н.-Лев., І, 1956,181);//Залиша­тися довго без використання, відправлення, збуту і т. ін. Книги Шевченка належать до тих, які не зале­жуються на полицях книгарень (Літ. газ., 10.1 1961, 1); Залежався лист так неможливо довго через те, що я хотіла його відправити вкупі з перекладом, а пере­клад затримався (Л. Укр., V, 1956, 278).
Утрачати свіжість або псуватися внаслідок трива­лого лежання, невикористання.— Нащо ти надіваєш усі квітки та стрічки? — Та коли залежались у скрині (Н.-Лев., II, 1956, 275).
тільки недок., діал. Залежати (див. залежати 1 2). —Якби ж пак це залежалось од нас,— сказала Мокрієв-ська (Н.-Лев., IV, 1956, 335).


Словник української мови онлайн: Залежуватися


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я