Що таке Заняття, визначення слова.

Заняття


Заняття я, с. Те, чим хто-небудь займається (спра­ва, праця і т. ін.). Всяке заняття, всяку роботу вона покинула (Фр., V, 1951, 218); Моя письменницька пра­ця —- це лиш побічне заняття (Ірчан, II, 1958, 436); Комунізм внесе великі зміни в розподіл суспільної праці. Одні заняття втратять своє значення, роль інших на­багато зросте (Наука.., 10, 1962, 35).


Словник української мови онлайн: Заняття


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я

Що таке Заняття, визначення слова.

Заняття


Заняття я, с. Урок, лекція в навчальних закла­дах і взагалі навчальна вправа. Незабаром уже занят­тя в гімназії почнуться (Головко, II, 1957, 248); Через дві години він мав піти в інститут па практичні за­няття з студентами (Шовк., Інженери, 1948, 223); Щосереди відбувалось., генеральне заняття під керів­ництвом інженера (Донч., V, 1957, 365).


Словник української мови онлайн: Заняття


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я