Що таке Запропонувати, визначення слова.

Запропонувати


Запропонувати ую, уєш, док., перех. і з інфін.
I, Виявити бажання, готовність допомогти кому-небудь
або віддати кого-, що-небудь у чиєсь розпорядження.
Данило помітив її [жінки] скрутне становище, легко
стрибнув на землю й без церемонії запропонував їй до-
помогу (Панч, Синів.., 1959, 11); Коней, що запропо-
нували йому товариші, відіслав назад — хай їдуть у
поле, а сам пішов пішки (Мик., II, 1957, 370); Мати
запропонувала свіжого молока (Коп., Лейтенанти, 1947,
130); Завідувачка ступила ближче до прилавка і запропо-
нувала йому допомогти вибрати книжки (Головко,
1957, 452).
О Запропонувати руку кому — подати руку жінці, йдучи куди-небудь. З чемним уклоном Потоцький запро­понував руку княгині Пронській, як старішій з паній (Тулуб, Людолови, І, 1957, 95); Запропонувати руку й (і) серце кому, заст.— попросити кого-небудь стати своєю дружиною. Тільки після війни він одшукав ме­дичну сестру з Воронежа, чорняву Любу, і запропону­вав їй руку і серце (Чаб., Тече вода.., 1961, 22).
Висловити кому-небудь якусь пропозицію, якесь побажання з наміром залучити до чогось, запросити взяти участь у чому-небудь. Ганні Петрівні [Затир-кевич] запропонували грати зимовий сезон в Одесі (Ми­нуле укр. театру, 1953, 62); Кисилевський запропонував їм поділити з ним романтичну подорож (Фр., VI, 1951, 237); Радий зміні, яка сталася у Сташці, він відразу ж запропонував їй на другий вечір., прогулянку по свіжому повітрі (Вільде, Сестри.., 1958, 394); // Ви­словити пропозицію зробити що-небудь. — Знаєте що? — запропонував Солонина.— ..Відправте свою пошту, та й підночуйте в мене (Коцюб., І, 1955, 254); — Заспі­вай, Леоне,— запропонував раптом Бальзак.— Заспі­вай,— / стулив стомлено повіки (Рибак, Помилка.., 1956, 37).
Запропонувати тост — запросити випити вина і т. ін. на честь кого-, чого-небудь. Я підніс чарку і запропо­нував тост за те, щоб усі чотири молодиці, дідові дочки, викохали б на щастя людям своїх дітей (Смолич,
1959, 480).
також із спол. я к. Поставити, дати що-небудь на розгляд, вибір з боку когось. Соціалізм запропонував людству єдино розумний принцип відносин між дер­жавами в умовах поділу світу на дві системи — прин­цип мирного співіснування держав з різним соціальним ладом, висунутий В. І. Леніним (Програма КПРС, 1961, 51); Повернувшись із відрядження, я запропонував в усній формі керівництву Українфільму визрілий в моїй уяві сценарій про наших героїв в Арктиці (Довж., І, 1958, 24); Запропонували йому, як і обіцяно було, наземну службу. Прийшов додому, сказав дружині: — Пропонують полігон.— / ти згодився? — Я солдат (Гончар, Тронка, 1963, 292); // Висловити свою думку, дати пропозицію з приводу чого-небудь на розгляд ін­ших. Розенберг тоді набрався хоробрості — запропо­нував перевести цех на безперервку (Шовк., Інженери, 1956, 77); Ми довго думали, але ніхто не міг запропо­нувати нічого путнього (Чаб., Катюша, 1960, 27); Я за­пропонував, як можна завтра ж урятувати Женю (Сміл., Сашко, 1954,178);// Рекомендувати чию-небудь кандидатуру. — На голову правління укрупненого кол­госпу колгоспники запропонували тов. Мойсеєнка (Ви­шня, І, 1956, 442).
4. Поставити вимогу виконання чого-небудь. В один із цих днів червоне командування запропонувало білим військам здатись і вислати для переговорів парламентера (Гончар, II, 1959, 402); В Якутську геодезистам запро­понували подати звіт про пророблену роботу (Ви­датні вітч. географи.., 1954, 22).


Словник української мови онлайн: Запропонувати


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я