Що таке Заслонятися, визначення слова.

Заслонятися


Заслонятися яюся. ясшся і рідше ЗАСЛОНЮ­ВАТИСЯ, ююся, юєшся, недок., ЗАСЛОНИТИСЯ, слонюся, слонишся, док. 1. Закриватися, загороджува­тися чим-небудь,стаючи невидимим повністю або частко­во. Дунай повертав праворуч і заслонявся високими стріл­частими очеретами (Смолич, І, 1958, 44); Двома карта­ми заслонилася вона, виставляючи свій трохи кирпа­тенький кінчик носа (Мирний, III, 1954, 195); * Образ­но. Між мною і Уласом почався словесний герць. Я хотів знати, від кого він приходить, а він заслонювався тай­ною (Мельн., Поріддя.., 1959, 80).
Накривати, покривати себе чим-небудь. [Дів­чина:] Коли він проклятий, то й я його клену [кляну]. (Заслоняється покривалом і відступає) (Л. Укр., II, 1951, 135).
тільки недок. Пас. до заслоняти, заслбню-вати.


Словник української мови онлайн: Заслонятися


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я