Що таке Застановляти, визначення слова.

Застановляти


Застановляти а, яю, яєш, недок., ЗАСТАНОВИ­ТИ, новлю, новиш; мн. застановлять; док., перех., розм. Те саме, що заставляти 2. Став [козак] шинкарці моло­дій за цебер меду застановляти [обушок] (Укр.. думи.., 1955, 75); [П е р е п а д я:] Покійний Тхір — коли зна­ли — застановив мені її [луку] аж на 10 літ (Мирний, V, 1955, 124).


Словник української мови онлайн: Застановляти


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я