Що таке Зважуватися, визначення слова.

Зважуватися


Зважуватися і, уюся, уєшся, недок.. ЗВАЖИТИ­СЯ, жуся, жишся, док. 1. Визначати свою вагу. Важив­ся, як приїхав, зважусь, як буду виїздити, тоді напишу (Коцюб., III, 1956, 328).
2. тільки недок. Пас. до зважувати. На ній [на робо­ті] зважувалася не тільки характеристика кожного ок­ремого робітника, яких Дмитро Холод знав прекрасно, а й була вона, йому за мірило характеристики цілого села (Епік, Тв., 1958! 31).


Словник української мови онлайн: Зважуватися


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я

Що таке Зважуватися, визначення слова.

Зважуватися


Зважуватися 2, уюся, уєшся, рідко ЗВАЖАТИ­СЯ, аюся, аєшся, недок., ЗВАЖИТИСЯ, жуся, жишся, док., з інфіп., на що і без додатка. Зпаходити в собі від­вагу, сміливість робити, говорити що-небудь, виявляти рішучість у якихось діях, вчинках, словах; насмілюва­тися, наважуватися. Знала [Ольга], що листівку треба знищити або віднести в поліцію, проте не зважувалась зробити ні одне, ні друге (Вільде, Сестри.., 1958, 252); Була [Настуся] довгонога, жилава і така міцна на руку, що парубки, навіть дорослі, не зважувалися з нею жарту­вати (Збан., Сеспель, 1961, 342); Все ніяк не зважалась [Софія], та вже по обіді., озвалась до баронеси: ..— Чи не можна б мені піти сьогодні в концерт? (Л. Укр., III, 1952, 532); — Гяуре, вигнаний батьком! — кричав татарин.— Ти зваживсь сміятись із правої віри, із наших святих! (Коцюб., II, 1955, 153); [Невідо­мий:] Все ж таки ви на сміливий зважилися вчинок
(Вас, III, 1960, 229); // Виявляти готовність, погоджу­ватися робити що-небудь. — Не печаль свого серденька, Kampe моя мила, годі! Я для тебе на все зважуся (Вов­чок, І, 1955, 201); Можна було б і зважитись на ту мандрівку, та хто зна, які там заробітки і дівчата? (Стельмах, 1, 1962, 194).


Словник української мови онлайн: Зважуватися


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я