Що таке Зверху, визначення слова.

Зверху


Зверху 2, прийм., з род. в., розм. Сполучення з прийм. зверху виражають просторові від­ношення.
Уживається при означенні предмета чи простору, угорі над яким що-небудь розміщується або відбуваєть­ся якась дія. Рожева зоря зайнялася над землею, зверху її простяглася чорна хмара, і від того вона здавалася ще червоніша (Мирний, III, 1954, 304).
Уживається при вказівці на предмет, на поверхні якого хто-, що-небудь знаходиться. Три хлопці з коши­ками йшли, Гранати в кошиках несли, А зверху кожної корзини —Лежали свіжі апельсини (Hex., Під„ 3operof 1950, 33).


Словник української мови онлайн: Зверху


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я