Що таке Здрібненість, визначення слова.

Здрібненість


Здрібненість ності, ж. Абстр. ім. до здрібнений. Багатство і різноманітність художніх деталей в епі­зодах, вирішених, як правило, з великим смаком [в іта­лійських фільмах], усе ж часом наводять на думку про певну естетизацію деталей, про здрібненість, про недостатність прийомів узагальнення (Довж., III, 1960, 144).


Словник української мови онлайн: Здрібненість


Читайте також:




Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я