Що таке Знаменувати, визначення слова.

Знаменувати


Знаменувати ую, уєш, недок., перех., також із сл. с о б о ю, книжн. Свідчити про що-небудь, озна­чати щось. 19-те лютого 1861 року знаменує собою поча­ток нової, буржуазної, Росії, що виростала з кріпос­ницької епохи (Ленін, 17, 1949, 91); Велика Жовтнева соціалістична революція означала крутий поворот в історичній долі нашої країни, знаменувала початок нової ери у всесвітній історії людства (Ком. Укр., 12, 1966, 49); /, знаменуючи безсмертя комсомолу, Який у битвах не здригне ніде, Крізь боротьби складну житейську школу Новий Корчагін в наші лави йде/ (Дмит., В обіймах сонця, 1958, 78).


Словник української мови онлайн: Знаменувати


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я