Що таке Значний, визначення слова.

Значний


Значний а, ё. 1. Досить великий (кількістю, розміром, величиною і т. ін.); чималий. Коли б пустили сюди Ваші видання, я певний — вони знайшли б покуп­ців. Книгарня «Киевской старины» робила б Вам значні замовлення (Коцюб., III, 1956, 211); За післявоєнні роки опубліковано понад двісті поем — число значне, яке свідчить про неабиякий інтерес поетів до цього жанру (Мал., Думки.., 1959, 43); Заробіток його досяг значної суми (Ю. Янов., II, 1954, 100); Значну ча­стину зрошуваних площ колгоспи Півдня використову­ють для одержання за один рік двох урожаїв (Хлібо­роб Укр., 5, 1966, 15); // Який переважає звичайний
рівень, ступінь, звичайну міру і т. ін. чого-небудь. Розважний, солідний, років за сорок, він мав у підлег­лих і в начальства значний авторитет як знавець своєї справи та ще як людина суворо принципова (Гончар, НІ, 1959, 198). О В значній мірі; Значною мірою див. міра.
Який має неабияке значення; важливий, серйоз­ний. / Віктор, і Валентина відчували, що ця прогу­лянка закінчиться чимось дуже значним у їхньому жит­ті (Руд., Вітер.., 1958, 45); Дядьки слухали хлопчака уважно, бо за спиною того юнака стояло щось більше, справжнє, значне: стояла партія, Радянська влада, революція (Коз., Гарячі руки, 1960, 133); /. Франко прекрасно усвідомлював роль передової російської літера­тури в розвитку українського художнього слова. Він розумів, який значний вплив вона зробила на формуван­ня творчості першого великого поета України, осново­положника нової української літератури — Т. Шев­ченка (Рад. літ-во, 3, 1957, 38); Значні події; II Який має глибокий зміст. Значні слова.
рідко. Відомий, знаменитий, видатний. У палацах, де глянь, шкода зайвих кутків: Понавішано всякої зброї, Красувались поличчя значних вояків, — То були укра­їнські герої (Граб., І, 1959, 175); Нею [явкою] ко­ристувалося двоє значних радянських людей, обоє мали ключі від кімнати (Ю. Янов., І, 1954, 111); // заст. Який займає високе суспільне становище, важливу посаду і т. ін.; впливовий, знатний. Вона була значного, багатого роду, а він ще значнішого й багат­шого (Н.-Лев., IV, 1956, 226); Князі, магнати, значні пани і шляхетство, з жінками, з дітьми, приїздили з Литви, Крулевства, Волині, Поділля, Угорщини, Во-линщиниі бавились цілими місяцями (Стор., І, 1957, 367).


Словник української мови онлайн: Значний


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я