Що таке Знижений, визначення слова.

Знижений


Знижений а, е. 1. Дієпр. пас. мин. ч. до знизи­ти. Я зганена, знижена тим, що для його все забула, все занехаяла (Барв., Опов.., 1902, 276); //знижено, Зсзос присудк. сл. Скасовано або знижено податки для значної частини трудящих (Резол. XXIII з.., 1966, И).
у знач, прикм. Який міститься нижче від рівня якої-небудь поверхні. Тимчасові водні басейни утворю­ються у знижених частинах поверхні пустинь (Курс заг. геол., 1947, 94).
у знач, прикм. Нижчий від нормального, звичай­ного якістю, рівнем, ступенем вияву і т. ін. Насіння із зниженими посівними якостями дає недружні сходи, а це призводить до зменшення врожаю (Колг. Укр., 7, 1958, 14); Викопана восени картопля протягом 6-7 місяців зберігається в кагатах за зниженої темпера­тури (Хлібороб Укр., 12, 1963, 5); // перен. Позбавле­ний піднесеності, урочистості; спрощений. В «Енеїді» Котляревський змалював сонм олімпійських небожите­лів та галерею земних владик, поданих від початку до кінця твору в зниженому плані (Рад. літ-во, 5, 1964, 121).
у знач, прикм. Тихий або притишений (про звук, голос, тон). [М и л е в с ь к и й:] Робіть зо мною, що хочете, тільки… [С а н я (зниженим голосом);] Гаразд, гаразд, тут не місце для таких розмов… (Л. Укр., II, 1951, 34).


Словник української мови онлайн: Знижений


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я