Що таке Казеїн, визначення слова.

Казеїн


Казеїн у, ч. Білкова клейка речовина, що утво­рюється під час зсідання (вурдження) молока; вико­ристовується в харчовій промисловості, а також для виробництва фарб, пластичних мас, клею тощо. Збіль­шення кількості білка в раціоні корів супроводилося під­вищенням удою молока і вмісту в ньому жиру та казеї­ну (Соц.твар., 1, 1956, 20).


Словник української мови онлайн: Казеїн


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я