Що таке Лаж, визначення слова.

Лаж


Лаж у, ч., фін. 1. Надбавка до номінальної вартос­ті золотих грошей, що є наслідком знецінення банк­нотів.
2. Перевищення курсу цінних паперів (акцій, об­лігацій і т. ін.) проти їх номінальної вартості.


Словник української мови онлайн: Лаж


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я