Що таке Лакомий, визначення слова.

Лакомий


Лакомий а, е, розм. 1. Який дає смакову насо­лоду; дуже смачний, ласий; // перен. Який може дати певне задоволення, вигоду і т. ін.; привабливий, спо­кусливий. Гроші — лакома річ (Номис, 1864, № 1374).
О Лакомий кусок (кусочок, шматок, кусник і т. ін.):
а) дуже смачна їжа. Був [пан Темницький] подіб-
ний до гладкого кота, що, розкішно муркотячи, пасе
очима якийсь лакомий кусник (Фр., II, 1950, 292);
б) що-небудь принадне, спокусливе. Літ з десять
був у нас суддею Глива. Да, знаєш, захотів на лако-
мий кусок, В Полтавуп ерейшов: там, кажуть, є пожи-
ва (Греб., І, 1957, 70).
2. без додатка, на що, з інфін. Який любить пола­сувати чим-небудь смачним.— Г леди [гляди], Михай­ло, гледи! Рознесуть твою славну шапку лакомі бджоли на мед (Вовчок, І, 1955, 338); // Який виражає бажан­ня поласувати. Кинув гріш вікном, і вони (циганчата] його зручно зловили.. І знов звернулися очі всіх., на нього. Великі, з лакомим., виразом… (Коб., І, 1956, 537); // перен. Який має особливу пристрасть, спокусу до чого-небудь. Знаю, що такий батько лакомий запла­кати,, бо до нього приступає тоді і втіха і жаль (Март., Тв., 1954, 209).


Словник української мови онлайн: Лакомий


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я