Що таке Літопис, визначення слова.

Літопис


Літопис у, ч. 1. У стародавній Русі — хроноло­гічно послідовний запис історичних подій, зроблений їх сучасником. З кінця XI ст. в Новгороді вели літопис, в якому записували найважливіші міські події (Іст. СРСР, І, 1956, 67); Схилившись у куточку, біля воскової свічки, він писав літопис цих суворих днів (Скл., Свя­тослав, 1959, 478); // Книга з такими записами. На сто­рінках літопису змальовано докладно, як тікав од коза­ків розбитий польський коронний гетьман Потоцький (Довж., І, 1958, 273).
2. чого, перен. Послідовний запис будь-яких по­дій; історія чого-небудь. Потрібний грунтовний літо­пис життя і творчості поета [Т. Шевченка] (Від дав­нини.., І, 1960, 75); Українська пісня має своє глибоко національне прекрасне звучання, ..є історичним літопи­сом народу (Мал., Думки.., 1959, 68); Шари снігу і льоду, що відкладаються рік у рік — це своєрідний літо­пис клімату та його трансформацій за минулі часи (Наука.., 5, 1960, 24).


Словник української мови онлайн: Літопис


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я