Що таке Наближати, визначення слова.

Наближати


Наближати аю, аєш і рідше НАБЛИЖУВАТИ, ую, уєш, недок., НАБЛИЗИТИ, йжу, йзиш, док. 1. пе­рех. Присувати, переміщати на ближчу віддаль до кого-, чого-небудь. Святослав підводиться на лікті,— наближає голову до Асмуса (Скл., Святослав, 1959, 46); Герман ще раз похилився до стіни, з якої йшов той газ, ще раз наблизив до неї лампу (Фр., VIII, 1952, 409); Доронін, глянувши спідлоба на Сотника, помітив, як той кліпнув очима, неначе йому до самих зіниць хтось наблизив два гострих вістря (Руд., Вітер.., 1958, 130); // Розташовувати, розміщувати близько або ближче до чого-небудь. Бавовник — культура трудомістка, а тому посіви його бажано наближати до населених пунктів (Техн. культ., 1956, 230); Наблизити науково-дослідні заклади до виробничої бази (Директ. XX з.., 1956, 59); // перен. Робити відповідним інтересам, по­требам кого-, чого-небудь. Партійні комітети допо­могли культосвітнім працівникам наблизити діяль­ність закладів культури до колгоспного виробництва, поліпшити виховну роботу (Ком. Укр., 4, 1961, 64).
перех., перен. Прискорювати настання чого-небудь. Треба дбати за народну справу, Швидше всім прокину­тись від сну, Одігнать минувшину криваву, Наближать годиноньку ясну! (Граб., І, 1959, 120); Слався од краю до краю, Вітчизно, Квітни садами, піснями лунай, Стій на кордонах одважно і грізно, День комунізму в трудах наближай! (Рильський, III, 1961, 305); В зем­них пластах шахтар, учений в кабінеті, наближуйте прихід прекрасної пори (Сос, Поезії, 1950, 310); Народи СРСР.. з величезним творчим піднесенням працюють над втіленням в життя грандіозних накреслень семи­річного плану, який наблизить здійснення світлої мрії людства,— побудову комунізму в нашій країні (На­ука.., 1, 1959, 2).
перех., перен. Робити подібним до когось, чогось, схожим з ким-, чим-небудь. Василь Опанасович і своїх зусиль докладав, щоб наблизити Машу до вимріяного ним образу своєї коханої (Полт., Дит. Гоголя, 1954, 58); Кращими кормами, що дають можливість набли­зити годівлю корів узимку до літньої годівлі, є силос, коренебульбоплоди і плоди баштанних культур (Колг. Укр., 1, 1957, 20).
неперех., рідко. Те саме, що наближатися 1. Мар­ко к дому наближає — Встала курява над шляхом (Тич., III, 1947, 148).


Словник української мови онлайн: Наближати


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я