Що таке Радіометрія, визначення слова.

Радіометрія


Радіометрія ї, ж. і. Сукупність методів вимірю­вання енергії або кількості частинок будь-якого промін­ня при його поширенні, вбиранні чи розсіюванні.
2. Метод розвідування радіоактивних корисних копа­лин за допомогою радіохвиль. Особливі розділи [у музеї] відведені найновішим методам геологічних досліджень будови надр, таким, як аерофотозйомка, і геофізичним методам розвідування, наприклад., радіометрії (Нау­ка.., 10, 1960, 26).


Словник української мови онлайн: Радіометрія


Читайте також:




Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я