Що таке Радіомовлення, визначення слова.

Радіомовлення


Радіомовлення я, с. Передача по радіо тексто­вих і музичних програм. Наше радіомовлення служить народові, задовольняє його культурні потреби, є трибу­ною виховання молодого покоління (Літ. Укр., 19.11 1965, 2).


Словник української мови онлайн: Радіомовлення


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я