Що таке Радіопередача, визначення слова.

Радіопередача


Радіопередача і, ж. 1. Передавання музики, мови на відстань за допомогою радіохвиль. Щоб зрозу­міти будову і принцип дії передавальної і приймальної радіостанцій, треба насамперед ознайомитися з фізич­ними процесами, які лежать в основі радіопередачі і при­ймання (Курс фізики, III, 1956, 224).
2. Те, що передається по радіо. Радіопередача, при­свячена О. Петрусенко.


Словник української мови онлайн: Радіопередача


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я