Що таке Рефрен, визначення слова.

Рефрен


Рефрен у, ч. 1. літ. Рядок або кілька рядків, які повторюються в кінці кожної строфи чи групи строф. Рефрен у вірші П. Тичини — це немовби крила вірша, що дають розмах думці, причому рефрен цей міцно вхо­дить у композиційну структуру твору (Рад. літ-во,
7, 1967, 46); // У прозових творах — фраза, яка повто-
рюється, щоб наголосити певну думку, звернути на неї
увагу. Кожний розділ твору має свої рефрени так само,
як їх мають багато народних пісень (Мова і стиль
«Вершників», 1955, 71); // Слова пісні, що повторюють-
ся після кожного куплету; приспів. Рефрен у пісні «Чи
я тобі, дочко, добра не бажаю» нагадує народні голосіння
(Укр. клас, опера, 1957, 197); Не менш важливу роль,
аніж заспів у пісні, відіграє рефрен, чи приспів, який
нерідко має свою цілком самостійну словесну та музичну
завершеність і щоразу мовби уточнює, підсумовує попе-
редні емоції (Рад. літ-во, 5, 1958, 26); // перен., розм.
Те, що постійно повторюють, про що постійно говорять.
«Я не силую», «я маю», «мені вільно», — ось вічний рефрен
усіх ліберальних бесід (Фр., XVI, 1955, 28).
2. Музична форма рондо, для якої характерне кіль­каразове повторення основної теми.


Словник української мови онлайн: Рефрен


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я