Що таке Савромати, визначення слова.

Савромати


Савромати ів, мн. Те саме, що сармати. Крайня східна ріка Скіфії Танаїс, що, за уявленням греків, від­окремлювала Європу від Азії, Скіфію від землі саврома-тів, безперечно, є сучасним Доном (Нариси стар. іст. УРСР, 1957, 127).


Словник української мови онлайн: Савромати


Читайте також:




Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я