Що таке Садівництво, визначення слова.

Садівництво


Садівництво а, с. 1. Галузь сільського господар­ства: вирощування плодових і ягідних культур. У ряді колгоспів широко розвинуто садівництво (Колг. Укр., 4, 1958, 6); Деякі кишлаки в Фергані мають по дві тися­чі років історії, основа їх господарювання — садівниц­тво, шовківництво та ремесла (Мас, Роман.., 1970, 118); // Аматорське вирощування садових рослин. Всемірно розвивати колективне садівництво робітників та служ­бовців і садівництво колгоспників на присадибних ділян­ках (Директ. XX з.., 1956, 37).
Сільськогосподарська наука про розведення і культуру вирощування садів. Виряджались експедиції по нові рослини, організувався Науково-дослідний інсти­тут в Козлові.. Місто Козлов ставало світовим центром передового садівництва (Довж., І, 1958, 489); Оглянули ферм будівництво… А потім — рушаєм назад, В село, в інститут садівництва/ (С. Ол., Вибр., 1957, 149); // Практика розведення і вирощування садів. Диву­валися громадяни його знанню в садівництві, тим біль­ше дивувалися, що він не крився з тим знанням (Фр., VI, 1951, 34).
Господарство, що займається розведенням садо­вих рослин. — Поміщик видурив у вашого батька щепу нової яблуні, одвіз до садівництва (Ю. Янов., II, 1954, 118); Головними постачальниками посадкового матеріалу в сорокових роках були садівництва Вагнера в Ризі (Тр. бот. саду, 1, 1949, 68).


Словник української мови онлайн: Садівництво


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я