Що таке Талант, визначення слова.

Талант


Талант ч. 1. род. у. Видатні природні здібності людини; хист, обдаровання. Я такий прихильник Ва­шого }Л. Мартовича] таланту, так люблю перо Ваше (Коцюб., III, 1956, 241); Найбільшу користь своьму на­родові принесе той художник, у якого талант поєдну­ється з передовим світоглядом (Рад. літ-во, 2, 1958, 6); Франко поєднував у собі великий талант художника з глибоким аналітичним розумом ученого (Нар. тв. та етн., 4, 1965, 18); // Здібність до чогось, уміння робити
щось. — Наша Настя має талант і охоту до музики (Н.-Леп., III, 195о, 215); Пан Турковський щось не має таланту бавити гостей (Л. Укр., III, 1952, 501); — Кажуть, що в мене талант є. — До вишивання? — До пісень (Чорн., Потік.., 1956, 191).
Виявляти (виявити, відкривати, відкрити і т. ін.) [свій] талант — розкривати свої здібності до чогось, уміння робити щось. Під час відходу 5-ї армії до Цари­цина Ворошилов виявляє великий організаторський і во­єнний талант, уміння керувати масами (Іст. укр. літ., II, 1956, 453); В «Червоному вінку» були надруковані також окремі вірші В. Кобилянського.. Рання смерть, на жаль, не дозволила поетові ширше розкрити свій талант (Поезія.., 1956, 72).
О Закопувати (закопати, заривати, зарити) [у землю] [свій] талант див. закопувати, заривати.
род. а. Людина з видатними природними здібнос­тями. Ви не знаєте кілько [скільки] то у нас талантів молодих (Стеф., III, 1954, 80); Збірка [П. Тичини] «Со­нячні кларнети» свідчила, що в радянську літературу прийшов видатний талант (Іст. укр. літ., II, 1956, 57); Лунали пісні, виступали танцюристи, де­монстрували своє мистецтво аматори драматичних колективів, музиканти. То народні таланти змагались і) ювілейному показі творчих досягнень (Рад. Укр., 30.УІ 1967, 3).
род. а. У стародавній Греції, Месопотамії, Сірії — вагова та грошова одиниця. Ще й подарунків, як гостю належить, йому надавав я — Золота гарного виробу сім йому дав я талантів (Гомер, Одіссея, перекл. Б. Те-на, 1963, 402).


Словник української мови онлайн: Талант


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я