Що таке Уважатися, визначення слова.

Уважатися


Уважатися (ВВАЖАТИСЯ), аюся, аєшся, недок.
I. Визнаватися ким-, чим-небудь, якимсь, прирівню-
ватися до когось, чогось. Вона [Войцехова] в цім за>*
кутку уважалася знаменитою лікаркою (Фр., VI, 1951*
166); Коли ж .. в сінях загудів самовар, прийшла черга
на питання про хліб, бо коли надія роздобути цукру
уважалась всіма безнадійною, то буханець разового, кис-
лого, невипеченого хліба можна б було дістати (Коцюб.г
II, 1955, 435); Він [Воронцов] справедливо вважався
найкращим оратором в дивізії і полку (Гончар, І, 1954,,
111); Голубів на Горі ніхто не чіпав, не їв, вони вважа-
лись божою птицею, вільно виводились, зграями літали
над зеленою Горою (Скл., Святослав, 1959, 69).
кому, рідко. Те саме, що здаватися2 1. Те, що йому вважалося найпростішим, найнатуральнішим —-дочекатися з сина., гідного наступника його капіталів, подавало мало надій на справдження (Фр., VIII, 1952,394).
розм. Рахуватися, бути записаним десь. Знову вийшла стара історія: вважався на одному факультеті, а лекції слухав на іншому (Довж., І, 1958, 21).
також безос, перев. із спол. щ о. Бути загальною думкою, судженням з приводу чогось; існувати (про поширену думку, судження). Вважалося, що перенесен­ня образів, метафор, порівнянь, фонетичної музики тощо з однієї мовної стихії до іншої — річ зовсім не­можлива (Рильський, IX, 1962, 59); Звідси було туди [до передової лінії фронту] кількасот метрів, але це вважалось смертельно далеко (Гончар, III, 1959, 401).
тільки недок. Пас. до уважати 1—4. — Як що-небудь не так, зараз Марту кличуть — і ну вичиту­вати, а іноді і власним пальцем ув око ткнуть, щоб краще дивилась і ясніше бачила! Не вважалось на те, чи Марта тому виною, чи я (Мирний, IV, 1955, 336).


Словник української мови онлайн: Уважатися


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я