Що таке Увільнення, визначення слова.

Увільнення


Увільнення (ВВІЛЬНЕННЯ), я, с, розм., рідко. Дія за знач, увільнити. А чи не буде помилкою увіль­нення старого від головування? (Логв., Літа.., 1960, 142); — Це ненадовго,— говорить Пузанов так, неначе мова йде про тимчасове увільнення його з корабля в яки­хось справах (Ткач, Моряки, 1948, 38). УВІЛЬНИТИ див. увільняти. УВІЛЬНИТИСЯ див. увільнятися. УВІЛЬНЯТИ (ВВІЛЬНЯТИ), яю, яєш, недок., УВІЛЬНИТИ (ВВІЛЬНЙТИ), увільню, увільниш, док., перех., від чого, розм., рідко. Те саме, що звіль­няти1 1, 5, 6. — Отже, що я тобі, Федоре, скажу,— почав Олексій Іванович..— я тебе навіки від панщини увільняю (Мирний, IV, 1955, 227); Од роботи домашньої мати її увільняє було (Тесл., Вибр., 1950, 99); Івася Юзьо увільнив від роботи, і Антін хоче найняти його на поденну працю (Чорн., Визвол„ земля, 1950, 26).


Словник української мови онлайн: Увільнення


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я