Що таке Узвичаєний, визначення слова.

Узвичаєний


Узвичаєний а, е. 1. Дієпр. пас. мин. ч. до уз­вичаїти. Кожний, хто користується літературною мо­вою, добирає., різні лексичні засоби літературної мови, стараючись додержуватися узвичаєних у ній лексичних (як і морфологічних та інших) норм (Курс сучасної укр. літ. мови, І, 1951, 66).
2. у знач, прикм. Який став загальноприйнятим, звичайним, широковживаним, усталеним. Лисенко, за узвичаєною формулою,— основоположник української класичної музики ^Рильський, Веч. розмови, 1964, 206).


Словник української мови онлайн: Узвичаєний


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я