Що таке Узгоджений, визначення слова.

Узгоджений


Узгоджений а, е. 1. Дієпр. пас мин. ч. до узго­дити; //.узгоджено, безос. присудк. сл. Програми істо­рії [для шкіл] узгоджено з програмами літератури, географії та інших суміжних предметів (Укр. іст. ж., 1, 1960, 91).
2. у знач, прикм. Якому надано відповідності д« чого-небудь, єдності з чим-небудь.
Д Узгоджене означення, грам.— означення, що ви­ражається прикметниками, дієприкметниками або прик­метниковими словами (займенниковими прикметниками та порядковими числівниками) і узгоджується з озна­чуваним словом у роді, числі та відмінку або особі.


Словник української мови онлайн: Узгоджений


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я