Що таке Узгоджуватися, визначення слова.

Узгоджуватися


Узгоджуватися ується, недок., УЗГОДИТИСЯ, иться, док. 1. Характеризуватися відповідністю до чого-небудь, єдністю з чимсь. Новгородський літопис пра­вильний усіма своїми визначеннями, що стосуються аст­рономічних явищ. Вони узгоджуються з сучасними на­уковими даними (Знання.., 1, 1966, 11).
грам. Стояти в такому ж роді, числі та відмінку або в такій же особі, в яких стоїть підпорядковуюче слово. Присудок узгоджується з підметом у роді, числі, особі.
Пас. до узгоджувати 1. Мануфактури [у XVIII— XIX ст-І випускали килими певного призначення: долів-кові і настінні. Художнє оформлення їх часто узгоджу­валось з загальним стилем архітектури і декоративного оздоблення приміщення (Нар. тв. та етн., 2, 1963, 63).


Словник української мови онлайн: Узгоджуватися


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я