Що таке Узгоджувати, визначення слова.

Узгоджувати


Узгоджувати ую, уєш, недок., УЗГОДИТИ, джу, диш, док., перех. 1. Надавати відповідності до чого-небудь, єдності з чим-небудь; встановлювати від­повідність, єдність між чимось. Усвідомлення непослідов­ності, незавершеності, однобічності старого матеріа­лізму привело Маркса до переконання в необхідності «уз­годити науку про суспільство з матеріалістичною ос­новою і перебудувати її відповідно до цієї основи» (Ленін, 26, 1972, 49); Вирішуючи питання організації праці в садівництві, слід чітко узгоджувати площу садів з на­явною робочою силою (Хлібороб Укр., 12, 1969, 29); — Так і я думаю — треба нам узгоджувати дії (Чаб., Стоїть явір.., 1959, 149).
2. грам. Ставити залежне слово в такому ж роді, числі та відмінку або в такій же особі, в яких стоїть підпорядковуюче слово. Узгоджувати прикметник з іменником; Узгоджувати дієслово з займенником.


Словник української мови онлайн: Узгоджувати


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я