Що таке Уніфікація, визначення слова.

Уніфікація


Уніфікація ї, ж. Зведення чого-небудь до єдиної форми, системи, єдиних нормативів. Неправильно бу­ло б думати, що може бути якийсь один, єдино вірний переклад художнього твору. Ні, жодна уніфікація, жод­на канонізація тут неможливі (Рильський, III, 1956, 129); Професійна ж підготовка робітників дедалі більше набуває політехнічного характеру, тобто йде по лінії уніфікації знань (Ком. Укр., 4, 1961, 34); Стандарти­зація, нормалізація і уніфікація сприяють прискорен­ню технічного прогресу і підвищенню ефективності но­вої техніки на всіх етапах її створення і використання (Вісник АН, 4, 1971, 56).


Словник української мови онлайн: Уніфікація


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я