Що таке Успадковувати, визначення слова.

Успадковувати


Успадковувати ую, уєш, недок., УСПАДКУ­ВАТИ, ую, уєш, док., перех. 1. Одержувати, діставати як спадщину (уі знач.). Деякі держави є монархіями. Г лава монархії — король або королева — успадковує владу (Ек. геогр. заруб, країн, 1956, 7).
Сприймати від батьків, від предків які-небудь спадкові риси, особливості, якості. Були одержані зеброїди — гібриди зебри із звичайним конем, які ус­падковують форму тіла, голови, зріст коня і силу та витривалість зебр (Наука.., 7, 1965, 34); — Тато мій — талановитий конструктор, ну і… Я думаю, що від нього успадкувала здібності (Донч., V, 1957, 245); Власне, це від матері успадкувала Катя вугляно-чорні очі та рівне, майже синє., волосся (Перв., Дикий мед, 1963, 31).
Переймаючи що-небудь, засвоювати, робити своїм надбанням як спадок від чого-небудь. Усатівські пле­мена, успадковуючи, можливо, східні традиції, клали жіночі фігурки в поховання (Нариси стар. іст. УРСР, 1957, 69); Своє ремесло вона успадкувала від матері (Добр., Тече річка.., 1961, 214); Од великих письменни­ків минулого успадкувала радянська література дорого­цінну рису — служіння народу, почуття відповідальнос­ті перед народом (Рильський, IX, 1962, 183).


Словник української мови онлайн: Успадковувати


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я