Головна Головна -> Тлумачний словник -> Утверджуватися

Що таке Утверджуватися, визначення слова.

Утверджуватися


Утверджуватися уюся, уєшся, недок., УТВЕР­ДИТИСЯ, джуся, дйшся, док. Установлюючись, ро­битися міцним, непорушним; остаточно зміцнюватися. Публіцистика як вид літературної діяльності склада­лась і утверджувалась протягом досить тривалого іс­торичного періоду і завжди займала значне місце в творчості багатьох майстрів художнього мислення (Ком. Укр., 6, 1967, 60); В життя увійшли й утверди­лись провісники світлого майбутнього — бригади ко­муністичної праці (Рад. Укр., 5.У 1959, 2); // Закріплю­ватися за ким-, чим-небудь. Прізвисько Голови за ним утвердилося міцно (Збан., Єдина, 1959, 145); // Уста­новлювати свою владу, зміцнювати своє становище. — В житті такий закон: старе відживає, а молоде утверджується (Вільде, Сестри.., 1958, 492); Ми утвердились на землі Не на роки, на віки! (Воскр., Ціл­ком.., 1947, 38).
Утвердитися як хто, що — проявити себе певним чином. Своїми творами радянського часу Васильченко остаточно утвердився як письменник, що пише для ді­тей (Рад. літ-во, 5, 1965, 59).


Словник української мови онлайн: Утверджуватися


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я