Що таке Фабрикатор, визначення слова.

Фабрикатор


Фабрикатор а, ч. 1. Той, хто займається вироб­ництвом фабрикатів, бере активну участь у цьому про­цесі. Начебто й непомітна робота у старшого фабри­катора. Але без нього прокатники ніколи не розпочнуть працювати. Гляне він на зливок сталі — і враз визна­чить, на що його пустити: на лист, на рейки (Роб. газ., 2.ІІ 1965, 1).
2. перен. Той, хто фабрикує (у 2 знач.) що-небудь.


Словник української мови онлайн: Фабрикатор


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я