Що таке Фабрикувати, визначення слова.

Фабрикувати


Фабрикувати ую, уєш, недок., перех. 1. Вироб­ляти, виготовляти щось фабричним способом. Фабри­кувати сукно.
2. перен. Виробляти, випускати й т. ін. що-небудь (пе­реважно у великій кількості). — Почав я фабрикувати траскала та скрипучі опуди для відгонення воробців із пшениці, проса та конопель (Фр., II, 1950, 344); Сто корів одна за одною статечно і поважно виходять на свіже повітря жувати жуйку, сито зітхати, мріяти і фабрикувати молоко (Вол., Місячне срібло, 1961, 286); // ірон. Виробляти, створювати що-небудь за шаблоном, механічно, здебільшого у великій кількості. Пише [по­ет] зразу, швидко, по декілька віршів за один вечір, він їх фабрикує (Деякі пит. поет, майстерн., 1956, 63); // зневажл. Робити, створювати що-небудь ганебне, підле, брехливе; сприяти формуванню чого-небудь (зви­чайно негативного). Вони [куркулі] цькують революціо­нерів, допомагають переслідувати їх, фабрикують ви­роки проти революційно настроєних бідняків (Іст. укр. літ., І, 1954, 702); Фабрикувати наклепи, чутки.


Словник української мови онлайн: Фабрикувати


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я