Що таке Фаза, визначення слова.

Фаза


Фаза и, ж. 1. Період, стадія в розвиткові якого-небудь явища, процесу тощо. Я змінив свою «манеру»
i се дивувало моїх знайомих та критиків, що шукали усяких «громадських» причин до моєї «нової фази твор­чості» (Л. Укр., III, 1952, 690); Ми — могутні! Бо внашій країні під проводом Комуністичної партії вже побудовано соціалізм, першу фазу комуністичного су­спільства (Тич., III, 1957, 306); Виробництво і спожи-вання, як відомо,— різні фази суспільного відтворення (Ком. Укр., 9, 1967, 55); // біол. Певний етап в інди­відуальному розвиткові якогось організму. У процесі поділу клітини та ядра умовно намічають чотири фази (Практ. з анат. рослин, 1955, 50); Розпізнати рослини вики в посівах сочевиці можна в будь-яку фазу її розвит­ку, а особливо під час цвітіння (Зерн. боб. культ., 1956, 68); На силос ми збираємо кукурудзу тільки у фазі мо­лочно-воскової стиглості (Хлібороб Укр., 10, 1963, 9); Фаза гусениці; Фаза статевої зрілості.
спец. Положення, певний момент у зміні форми або стану чогось. Зміна його [Місяця] фаз відбувається від того, що Місяць займає різні положення відносно Землі і Сонця, яке його освітлює (Астр., 1956, 70); Ви­ливання базальтової лави на Місяці відбувається у ва­куумі. Тому й звільнення її від газової фази, пари води відбувалося трохи інакше, ніж на Землі (Веч. Київ,
II. 11 1966, 1); // Величина, що характеризує стан ко-
ливального процесу в даний момент. Фаза коливання
маятника.
ДФази Місяця див. місяць.
хім. Однорідна частина якої-небудь неодно­рідної фізико-хімічної системи. Окремі однорідні частини гетерогенної системи називаються фазами (Заг. хімія, 1955, 173); Фаза сплаву; Рідка (тверда) фаза.
геол. Найменший період, якому відповідає певний характер порід.
ii 5. ел. Одна з обмоток генератора багатофазного стру-
му, а також один із проводів, по якому йде такий струм.
Статор генератора трифазного струму має три об-
мотки (які називаються фазами генератора), зміщені
на 120° своїми початками (або кінцями) одна відносно
одної (Курс фізики, III, 1956, 199); Чимало клопоту
на сільських лініях завдає заземлення однієї фази. Зірва-
ло вітром один провід, а струм продовжує йти, і про
пошкодження відразу не дізнаєшся. А це може призвес-
ти до нещасного випадку (Веч. Київ, 1.IV 1961, 1).


Словник української мови онлайн: Фаза


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я