Що таке Факультет, визначення слова.

Факультет


Факультет у, ч. Підрозділ (частина, відділ) ви­щого навчального закладу, де викладається певний цикл споріднених наукових дисциплін і готують фа­хівців відповідного профілю.— Я., пішов на юридич­ний факультет (Крим., А. Лаговський, І, II, 1905, 93); Деякі дисципліни я зовсім не вчив; навпаки, інші, що подобались мені, наприклад, фізика, викладались на іншому факультеті (Довж., І, 1958, 17); Фізико-мате-матичний факультет; Філологічний факультет; II Студентсько-викладацький склад такого відділу. Увесь факультет знає, що вони — ще з першого курсу — закохана пара (Гончар, Людина.., 1960, 7).
Робітничий факультет див. робітничий.


Словник української мови онлайн: Факультет


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я