Що таке Хазяйка, визначення слова.

Хазяйка


Хазяйка и, ж. Жін. до хазяїн 1—4. От я й на­думала собі: «Піду я поденно робити!» Порадились із Прокопом та й вдались до хазяйки, що хату найма­ла (Вовчок, І, 1955, 139); Хазяйка сього заїзного дво­ру., була добре мені знайома — ще змалку її знав (Стор.,
1, 1957, 79); Хазяйка вподобала наймичку, а наймичка
хазяйку (Мирний, І, 1949, 176); [Старшина:] Ви,
Лукеріе Степанівно, чудова хазяйка (Кроп., II, 1958,
258); / мріялись мені далекі села: дівчата йдуть, спі-
ваючи, з ланів, клопочуться хазяйки невсипущі, стрі-
чаючи отару та черідку (Л. Укр., І, 1951, 234); Як за-
ведено з давньої давнини, угамувавши перший голод, за-
співали рідних українських пісень: хазяїн басовито під-
тягував гостеві, а в хазяйки виявився сильний високий
голос (Тулуб, В степу.., 1964, 90); // Жінка, дружина.
Ти б собі пошукав, сину, хазяйки, а мені — помочі… (Мирний, І, 1949, 164); // розм. Звертання до жінки, як до розпорядниці в домі, господарстві. — Ти ще подаси щось, хазяйко, чи можна дякувати? (Головко, А. Гармаш, 1971, 342).
Сестра-хазяйка див. сестра; Хатня (домашня) хазяй­ка — те саме, що Домашня господарка (див. господарка). О Сама собі хазяйка див. сам.


Словник української мови онлайн: Хазяйка


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я