Що таке Халіфат, визначення слова.

Халіфат


Халіфат у, ч. 1. Система державного ладу з теокра­тичною владою у феодальних мусульманських країнах.
2. Феодальна держава на чолі з халіфом, що утво­рилася внаслідок арабських завоювань. Розпад А раб­ського халіфату, що почався в кінці IX ст., спричинився до відновлення в Грузії і Вірменії влади місцевих можно­владних фамілій (Іст. СРСР, І, 1956, 25).


Словник української мови онлайн: Халіфат


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я