Що таке Частковий, визначення слова.

Частковий


Частковий а, е. 1. Який стосується частини кого-, чого-небудь, поширюється тільки на певну части­ну людей, предметів, процесів і т. ін.; неповний. Біля двадцяти опублікованих — повних і часткових — перекладів і переспівів «Слова» налічується в українській літературі (Рильський, III, 1956, 29); Роботи по ком­плексній механізації і частковій автоматизації розгор­нулись не тільки на заводах масового виробництва (Нау­ка.., 5, 1959, 4); // Який не вносить істотних змін у суть чого-небудь. Навіть у тих випадках, коли рефор­містські партії приходять до влади, вони обмежуються частковими реформами, які не зачіпають панування монополістичної буржуазії (Програма КПРС, 1961, 48).
Д Часткове безробіття — поширене в капіталістич­них країнах явище, коли певна частина трудящих за­безпечена роботою неповний робочий день або непов­ний робочий тиждень; Часткове затемнення, астр.— явище, під час якого спостерігається неповне закри­вання диска Сонця або Місяця тінню якого-небудь не­бесного тіла або ним самим.
2. Який являє собою окрему частину, деталь чогось цілого, загального. Створити дійсно революційну пар­ламентську фракцію в європейських парламентах — значно важче, ніж в Росії. Звичайно. Але це є лише част­ковий вираз тієї загальної істини, що Росії в конкрет­ній, історично надзвичайно оригінальній ситуації 1917 року було легко почати соціалістичну революцію, тоді як продовжувати її і довести її до кінця Росії буде важ­че, ніж європейським країнам (Ленін, 41, 1974, 45).


Словник української мови онлайн: Частковий


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я