Що таке Юрисдикція, визначення слова.

Юрисдикція


Юрисдикція ї, ж. 1. Право чинити суд, розгля­дати і вирішувати правові питання.
2. Сфера, на яку поширюється таке право. Безпосе­редній юрисдикції київського князя підлягали князівські дружинники, челядь, залежне селянство, вища адмініст­рація (Нариси стар. іст. УРСР, 1957, 485).


Словник української мови онлайн: Юрисдикція


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я