Що таке Язичество, визначення слова.

Язичество


Язичество а, с. Загальне позначення дохристиян­ських політеїстичних релігій на відміну від монотеїс­тичних (християнства, магометанства і т. ін.); поган­ство. До пори язичества сягають так звані русальські пісні, які зберегли до наших днів язичеський характер (Нариси стар. іст. УРСР, 1957, 506); Порівнюючи з язи­чеством, християнство було прогресивним явищем (Рад. Укр., 14.IX 1946, 2).


Словник української мови онлайн: Язичество


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я