Що таке Язичеський, визначення слова.

Язичеський


Язичеський а, е. Те саме, що язичницький. В язичеській Русі, де обожнювалися всі небесні явища і основними богами було Небо, Сонце та Місяць, астро­номічні пізнання розвивалися внаслідок життєвої по­треби, хоч ними володіли виключно жерці (Знання.., 1, 1966, 10); У 988—989 pp. відбулося хрещення Русі. Під впливом християнства язичеські обряди поступово втрачали своє магічне значення, перетворювалися у зви­чайні ігри (Нар. тв. та етн., 6, 1965, 52); Досить різно­манітні і багаті форми музичного побуту склалися на території теперішньої України ще в стародавній язи­чеській культурі первіснообщинного й дофеодального ладу (Укр. клас, опера, 1957, 12); Сонце па заході, багряне проміння освітлює язичеську картину: діти бігають навколо вогнища; шашлик шкварчить, і краплі сала сті­кають на вогонь… (Мас, Роман.., 1970, 284).


Словник української мови онлайн: Язичеський


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Є, Е, Ж, З, I, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я